CENTRE D’ESTUDIS

El Centre d'Estudis Musicals esta compost per L'Escola Elemental de Música i el Centre Autoritzat d'Ensenyaments Artistics Professionals de Música "Mestre Arnau" i comparteixen el mateix edifici cedit per l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
Al nostre Centre d'Estudis assisteixen mes de 300 alumnes. S'imparteixen totes les assignatures i especialitats d'instruments de vent, corda (fregada, percutida i polsada) i percussió.
El claustre de professors està format per 35 professionals i un equip directiu format pel director, cap d'estudis i secretari. Així mateix, disposem de personal d'administració, consergeria i neteja.
Cada estiu, des de fa 25 anys ininterrompudament, s'organitza un Curset en què s'imparteixen les especialitats de flauta, oboè, clarinet, saxòfon, fagot i percussió. Al mateix, no només acudeixen alumnes de la nostra Escola i Centre Professional sinó d'altres poblacions valencianes i de fora de la nostra comunitat, ja que està impartit per professors locals de renom.

Visita el nostre blog