ESCOLA DE MÙSICA

L'Escola de Música i el Centre d'Ensenyaments Professionals de Música "Mestre Arnau" comparteixen el mateix edifici cedit per l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
A la nostra Escola de Música assisteixen un total de 327 alumnes que imparteixen totes les assignatures i especialitats d'instruments de vent, corda (fregada, percudida i polsada) i percussió.
El claustre de professors està format per 32 professionals i un equip directiu format pel director, cap d'estudis i secretari. Així mateix, disposem de personal d'administració, consergeria i neteja.
Cada estiu, des de fa 21 anys ininterrompudament, s'organitza un Curset en què s'imparteixen les especialitats de flauta, oboè, clarinet, saxòfon, fagot i percussió. Al mateix, no només acudeixen alumnes de la nostra Escola i Centre Professional sinó d'altres poblacions valencianes i de fora de la nostra comunitat, ja que està impartit per professors locals de renom.