Donada la situació generada per la crisi del coronavirus la SIUM de Tavernes de la Valldigna informa: que per recomanació de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana queden suspeses totes les activitats educatives, musicals i lúdiques que aquesta Societat oferix.
Esperem que músics, socis, alumnes, pares, mares i simpatitzants entenguen aquesta situació i seguixquen les indicacions de les autoritats sanitaries.