El Centre d’Estudis Musicals esta compost per L’Escola Elemental de Música i el Centre Autoritzat d’Ensenyaments Artistics Professionals de Música «Mestre Arnau» i comparteixen el mateix edifici cedit per l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
Al nostre Centre d’Estudis assisteixen mes de 250 alumnes entre xiquets i xiquetes de 3 a 7 anys (FASOLET), alumnes d’ens elementals, alumnes de ens. professional i adults.

S’imparteixen totes les especialitats d’instruments de vent, corda (fregada, percutida i polsada) i percussió.

El claustre de professors està format per 30 professionals
.

http://centremestrearnau.wordpress.com/