INSTRUMENT COMPRAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA